“Piety” (Målning plexiglas)
One of “The Seven Graces”

Installation i Kungsholms Kyrka hösten 2020. "The Seven Graces"

Musik: Britta Snickars spelar “Sonat i c-moll” av Alexandre Guilmant.

Bilder inspirerade av boken “Defy Gravity” av Caroline Myss.

Hon skriver om att känna makten och kraften hos andegåvorna (“The Graces”) med samma intensitet som smärtan och självdestruktionen i dödssynderna (The Passions). Koppla dem till kroppens chakran och att stanna i nådens fält för att övervinna egot som finns i mörkret och destruktionen.

Parallellt med min yrkesverksamhet som arkitekt har jag mera fritt undersökt material och färger på olika sätt i ett friare konstnärskap. Tekniker och material jag arbetar med är plexiglas, akrylfärg där jag blandar pigment med akrylbindemedel, aluminiumplåt, äggtempera, äggskal, bladguld, slagmetall (koppar, silver, mässing), nät av olika slag, silikatfärg med silver och guld, metalltrådar , tyg.
Parallellt med min yrkesverksamhet som arkitekt har jag mera fritt undersökt material och färger på olika sätt i ett friare konstnärskap. Tekniker och material jag arbetar med är plexiglas, akrylfärg där jag blandar pigment med akrylbindemedel, aluminiumplåt, äggtempera, äggskal, bladguld, slagmetall (koppar, silver, mässing), nät av olika slag, silikatfärg med silver och guld, metalltrådar , tyg.

I arkitektprojekten är färg, form och materialitet viktiga faktorer . T ex i trapphusrenoveringar, kontor- och bostadsprojekt, färgsättningar med linoljefärg, silikatfärg med silver och guld, franska färger från Ressource

Kerstin Skeppstedt